B&R Inspectie en Advies

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) olieleiding scope 7c

 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Vakkundig personeel
 • Persoonlijk contact

Onze diensten SCIOS-keuringen Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) olieleiding scope 7c

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) olieleiding scope 7c

Volgens de Omgevingswet moet naast de stookinstallatie ook het systeem voor de toevoer van brandstof (de gasleiding) geïnspecteerd worden. Deze inspectie moet, volgens het genoemde besluit, uitgevoerd worden door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Wanneer moet de brandstofleiding worden geïnspecteerd.

Als een stookinstallatie is opgesteld  in een stookruimte en/of in een ruimte is een stookinstallatie opgesteld met een vermogen van meer dan 100 kW, dan moet naast de stookinstallatie tevens de brandstoftoevoerleiding vanaf de centrale gasmeter naar deze stookinstallatie worden geïnspecteerd.

Hoe vindt de verslaglegging plaats?

Als de brandstofleiding voor de eerste keer wordt geïnspecteerd, wordt er een “Eerste of Bijzondere Inspectie” (EBI) uitgevoerd. De inspectieresultaten worden vastgelegd in een EBI-rapportage. Dit rapport wordt ook wel basisverslag genoemd. In dit rapport worden behalve de gegevens van de brandstofleiding, ook werkinstructies en grenswaardes opgenomen. Verder zal een isometrische situatieschets onderdeel zijn van het basisverslag.

Periodiek moet volgens het besluit iedere vier jaar een “Periodieke Inspectie” (PI) worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een PI wordt de brandstofleiding opnieuw beoordeeld en worden de opgenomen gegevens vergeleken met gegevens die vermeld zijn in het basisverslag.

Wat zijn de aandachtspunten bij een inspectie?

 • Gangbaarheid en afsluitbaarheid van de afsluiters
 • Oxidatie, beschadiging en aantasting
 • Dichtheid van de leiding
 • Drukverlies in de leiding bij maximale afname
 • Sluitdruk en geregelde druk van gasdrukregelaar
 • Toegepaste materialen en (las)verbindingen
 • Leidingtracé en doorvoeringen van gevel, wanden en vloeren
 • Toegepaste componenten en noodzakelijke voorzieningen
 • Ondersteuning en bevestiging van de leiding
 • Ventilatievoorziening van koker en meterkast
 • Beschermingsleiding / aardingsvoorziening
 • Gronddekking

De volgende diensten in het kader van de SCIOS certificatieregeling worden ook door B&R geleverd:

Bij goedkeuring worden de installaties afgemeld in het SCIOS afmeldsysteem en wordt de “SCIOS verklaring” afgegeven.