B&R Inspectie en Advies

MVO

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt ook wel kortweg ‘maatschappelijk ondernemen’ genoemd. Voor B&R Inspectie en Advies BV betekent dit dat wij naast een gezonde bedrijfsvoering, oog en hart hebben voor de maatschappij.

Wij ondersteunen op financieel gebied maatschappelijke organisaties die de handen, oren en ogen zijn van sociaal zwakkere(n) binnen onze samenleving en over de landsgrenzen. Leven doen we samen, ook verantwoordelijkheid en zorg om en voor elkaar is daarbij hard nodig.

B&R Inspectie en Advies BV ondersteunt momenteel de volgende charitatieve instellingen:

  • Stichting Agapè (Stichting Agapè wil dat alle mensen in Nederland de kans krijgen om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen) https://www.agape.nl 
  • KiKa (werft fondsen om onderzoek te financieren voor het versneld therapieën beschikbaar stellen voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker)
    http://www.kika.nl
  • Woord & Daad Armoedebestrijding (Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika)
    http://www.woordendaad.nl