B&R Inspectie en Advies

Wet- en regelgeving

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In Nederland hebben we met betrekking tot stookinstallaties onder andere te maken met de Woningwet en de Wet Milieubeheer. Elk gebouw in Nederland valt onder de Woningwet. In deze Wet staan vooral juridische voorschriften met onder andere eisen met betrekking tot het bouwwerk en de staat van bestaande bouwwerken. Bovendien is in deze Wet het nodige geregeld over de vergunningverlening en het toezicht.

Onder de Woningwet hangt het Bouwbesluit. Vanuit het bouwbesluit wordt verwezen naar een aantal, voor de gastechniek, relevante normen. Normen die o.a. in dit besluit zijn genoemd zijn:

  • NEN 1078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar (Nieuwbouw)
  • NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar (Bestaande bouw)
  • NEN 2078 Eisen voor industriële gasinstallaties (bestaande bouw)
  • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
  • NEN EN 1775 Gasleidingen in gebouwen
  • NEN EN 15001 Gasinfrastructuur industrieel

Installaties moeten aan de genoemde normen voldoen en zullen dan ook tijdens de inspectie geraadpleegd worden.

In de Omgevingswet is geregeld dat stookinstallaties een periodieke keuring moeten ondergaan. Deze keuring moet uitgevoerd worden door een daartoe gecertificeerd inspectiebedrijf. B&R Inspectie en Advies BV is gecertificeerd voor de SCIOS scopes 1 t/m 7c.