Nieuws

Nieuws

Waarom zijn veiligheidskleppen belangrijk

Stookinstallaties zijn uitgevoerd met diverse elektrische beveiligingen. Dit kunnen drukschakelaars maar ook opnemers, thermostaten of sensoren zijn.

Meer informatie

Wijzigingen SCIOS-portaal

SCIOS wijzigt het portaal. Dit betreffen enkele wijzigingen zoals bijvoorbeeld de toevoeging van waterstofleidingen, maar er zijn ook wijzigingen die in onze beleving extra aandacht verdienen.

Meer informatie

B&R wordt overgenomen door Van Empel

Bergeijk, juli 2021 – Van Empel Inspecties en Advisering heeft B&R Inspectie en Advies overgenomen. De overname van B&R zorgt voor een sterkere positie in de markt voor Van Empel.

Meer informatie

Handhaving – SCIOS portaal

De eigenaren van stookinstallaties/ cv-installaties etc. zijn volgens het Activiteitenbesluit verantwoordelijk dat stookinstallaties met de daar bijbehorende brandstoftoevoerleiding  periodiek worden geïnspecteerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie

Alle toestellen nu voorzien van een SCIOS afmeldcode

Na de laatste aanpassingen in het afmeldportaal van SCIOS worden wij (en alle overige gebruikers van het portaal) er mee geconfronteerd alle toestellen een eigen afmeldcode moeten gaan krijgen. Navraag leert dat dit niet met terugwerkende kracht is ingevoerd maar vanaf de laatste wijziging.

Meer informatie

Verplichte aanpassingen basisverslag na correcties

Na het uitvoeren van een EBI-inspectie aan een stookinstallatie blijken er vaak nog installatieaanpassingen noodzakelijk. B&R Inspectie en Advies BV stelt daarom een “voorlopig basisverslag” op.

Meer informatie

Verklaring brandstofleiding

Hoe zit dat? Verklaring van de gasleiding (scope 7) ontvangen met daarop vermeld dat de brandstof toevoerleiding niet voldoet aan de voorschriften!

Meer informatie