B&R Inspectie en Advies

Verplichte aanpassingen basisverslag na correcties

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Verplichte aanpassingen basisverslag na correcties

Verplichte aanpassingen basisverslag na correcties

Na het uitvoeren van een EBI-inspectie aan een stookinstallatie blijken er vaak nog installatieaanpassingen noodzakelijk. B&R Inspectie en Advies BV stelt daarom een “voorlopig basisverslag” op. Eerdere versie van de SCIOS certificatieregeling verboden het om een dergelijk verslag een “Basisverslag” te noemen. Na het verstellen van de aanmerkingen vond er een gereedmelding plaats waarbij het aan de opdrachtgever was om de rapportage wel of niet aan te passen. Wanneer geen omzetting van de rapportage van een “Voorlopig basisverslag” naar een Basisverslag plaatsvond, mocht op basis van de afgifte van de “verklaring van ingebruikname” de conclusie worden getrokken dat de installatie voldeed. Deze systematiek van afhandelen  van aanmerkingen was door SCIOS geaccepteerd.

Omdat hierover door de toezichthouder regelmatig vragen over worden gesteld heeft SCIOS beslist dat vanaf januari 2020 bij het afgeven van een “verklaring van ingebruikname” altijd een Basisverslag hoort te worden opgesteld zonder aanmerking. De heeft als consequentie dat vanaf januari 2020 bij elke gereedmelding van een EBI inspectie er een rapportage aanpassing dient plaats te vinden.

De kosten die B&R Inspectie en Advies BV hiervoor doorbelast, zijn opgenomen in de tarievenlijst. Het zonder kosten afronden van een EBI-inspectie door alleen het afgeven van de “Verklaring van ingebruikname” behoort hiermee helaas tot het verleden.