B&R Inspectie en Advies

Privacy Statement

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Privacy Statement

Privacy Statement

Versie 1.1 | B&R Inspectie en Advies B.V. | AUGUSTUS 2018

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle overeenkomsten met:

B&R Inspectie en Advies BV,
Oude ’s-Gravendijckseweg 6,
2221 DB Katwijk ZH.

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van cursisten, deelnemers aan een opleiding, leveranciers, opdrachtgevers, personen die te maken krijgen met B&R Inspectie en Advies BV wanneer wij onze klanten adviseren en of bezoeken, bezoekers van onze website en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is.

Commerciële mailing

Wij versturen periodiek een mailing op grond van gerechtvaardigd belang. In onze mailing maken wij u o.a. attent op eventuele zaken en diensten die voor u van belang kunnen zijn. De mailing kan dus een commerciële inhoud hebben. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de mailing maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst in de Nederland. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de mailing toe te kunnen sturen, worden daarom doorgegeven aan deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is gewaarborgd, omdat de nieuwsbrief mailing dienst werkt conform ISO 27001. Tevens is er een verwerkersovereenkomst getekend.

Cursus

B&R Inspectie en Advies BV organiseert voor relaties diversen cursussen en trainingen. Meldt u zich hiervoor aan, dan verwerken wij persoonsgegevens op basis van een overeenkomst. Het verwerken van uw persoonsgegevens is dan noodzakelijk om deze overeenkomst met u uit te voeren (informeren over de opleiding, kosten, locatie enz.). De persoonsgegevens van de cursisten, die wij verwerken in het kader van deze cursussen of trainingen, bewaren wij tot uiterlijk twee jaar na het einde van het boekjaar waarin de cursus of training is geëindigd.

Voor leveranciers en opdrachtgevers

De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtgevers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst aan te gaan en het uitvoeren daarvan. De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtgevers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

In het geval van een geschil of betalingsachterstand.

Het kan gebeuren dat B&R Inspectie en Advies BV uw persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden (denk bijv. aan een advocatenkantoor, incassobureau, etc.). Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. Bovenstaande persoonsgegevens zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de kwestie is afgehandeld of het dossier over de desbetreffende kwestie is afgesloten.

Voor bezoekers van onze website

De website www.benrinspectie.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen alleen maar functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Voor overige relaties

Persoonsgegevens die relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van B&R Inspectie en Advies BV. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk of overige werkzaamheden.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. B&R Inspectie en Advies BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van B&R Inspectie en Advies BV vallen.

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken

Wij maken gebruik van de softwarediensten van derden. De opslagcapaciteit is in Nederland gevestigd. Gegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partijen.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan B&R Inspectie en Advies BV te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de werkzaamheden en diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring geen uitvoering kunnen geven. Verstrekking is in de meeste gevallen dus noodzakelijk om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden of diensten.

Welke persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken op basis van bovenstaande zijn: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, telefoonnummer en eventueel ook: kvk-nummer, financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

Cameratoezicht

Ons terrein en onze bedrijfshal is voorzien van camerabeveiliging. Camerabeelden worden na een maand verwijderd, tenzij ze langer nodig zijn wegens (verdenking van) diefstal of schade. Het enige doel hiervan is de beveiliging.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

  • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
  • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
  • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht om bezwaar te maken.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2018.