B&R Inspectie en Advies

Voor inspecties aan stookinstallaties bent u bij ons aan het juiste adres

Meer informatie
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Welkom bij het SCIOS inspectiebedrijf “B&R Inspectie en Advies BV”

Voor inspecties aan stookinstallaties bent u bij B&R Inspectie en Advies BV (B&R) aan het juiste adres. Of het nu gaat om een complexe installatie in de industriële omgeving of de installatie opgesteld in een woon en/of verblijfsgebouw, bij B&R hebben we de expertise in huis. Met het SCIOS-certificaat scope 1 t/m 7c is B&R bevoegd om inspecties uit te voeren aan alle variaties van stookinstallaties en gasleidingen die volgens de nieuwe Omgevingswet keuring plichtig zijn. Tevens willen wij benadrukken dat Nederland per 1 januari 2024 officieel is overgegaan op de nieuwe Omgevingswet. Met deze transitie zijn het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit komen te vervallen. Deze zijn vervangen door respectievelijk het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Ook voor emissiemetingen kunt u bij B&R terecht. Met onze speciale meetapparatuur en hiervoor opgeleide medewerkers kunnen wij de Stikstofoxide- (NOx), Zwaveldioxide- (SO2), Totaal stof- en onverbrande koolwaterstoffen- (CxHy) meting volgens scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling voor u uitvoeren. Bel of mail ons voor een vrijblijvende prijsopgave.

Op het gebied van het inspecteren van gasleidingen (SCIOS scope 7a en 7b) heeft B&R meer dan 25 jaar inspectie ervaring. Voor het beoordelen van grondleidingen wordt gebruik gemaakt van bovengrondselekzoekapparatuur. Door deze apparatuur toe te passen kan het graafwerk tot een minimum worden beperkt wat direct een kostenbesparing oplevert. Ook kan bij een geoxideerde gasleiding de wanddikte bepaald worden en kunnen wij aan de hand van de wanddikte aangeven of vervangen van de leiding noodzakelijk is.

B&R is een onafhankelijk inspectiebedrijf waar kwaliteit en veiligheid belangrijke factoren zijn. B&R beschikt daarom, naast het SCIOS-certifiaat, over een NEN-EN ISO 9001 en VCA* certificaat.

Scope indeling conform de SCIOS-certifi catieregeling:

Scope 1(Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters)
Scope 2(Warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders)
Scope 3(Stoomketels en heetwaterketels)
Scope 4(Verbrandingsmotoren en-turbines)
Scope 5(Bijzondere industriële installaties)
Scope 6(Emissiemetingen NOx, SO2 en Stof)
Scope 7a(Gebouwgebonden brandstofl eidingen)
Scope 7b(Brandstofleidingen in de industrie)
Scope 7c(Olieleidingen)