B&R Inspectie en Advies

Vraag en antwoord

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Wat zijn stookinstallaties?

Onder stookinstallaties verstaan we stationaire installaties zoals een motor, droger, ketel, gasturbine, (noodstroom)aggregaat, kachel, luchtverhitter, oven, fornuis, pompinstallatie en een thermische naverbrander.

SCIOS keuringsplichtig zijn toestellen tot 1 MWth (voor industriële installaties kan die grens op 5 MWth liggen) en met een nominaal thermisch ingangsvermogen boven 20 kW met olie of hout als brandstof en toestellen met een nominaal (gezamenlijk) thermisch ingangsvermogen boven 100 kW met een gasvormige brandstof.


Wat is SCIOS?

SCIOS is de instantie voor certificering van inspectie en onderhoud van technische installaties.

SCIOS is de toezichthoudende organisatie voor het keuren en inspecteren van stookinstallaties, zoals beschreven in het Activiteitenbesluit Milieubeheer . SCIOS is een kwaliteitssysteem waarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften.