B&R Inspectie en Advies

Vraag en antwoord

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Wanneer is mijn stookinstallatie keuringsplichting?

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er enkele zaken verandert als het gaat om de keuringsverplichting van stookinstallaties. Het Activiteitenbesluit is komen te vervallen en de keuringsverplichting is nu ondergebracht in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal).

Middels onze beslisboom kunt u op een handige wijze beoordelen of uw stookinstallatie keuringsplichting is. Onze hulp nodig? Dan kunt u ons uiteraard altijd even bellen!

Beslisboom stookinstallaties – Besluit bouwwerken leefomgeving | Besluit Activiteiten leefomgeving


Wat zijn stookinstallaties?

Onder stookinstallaties verstaan we stationaire installaties zoals een motor, droger, ketel, gasturbine, (noodstroom)aggregaat, kachel, luchtverhitter, oven, fornuis, pompinstallatie en een thermische naverbrander.

SCIOS keuringsplichtig zijn toestellen tot 1 MWth (voor industriële installaties kan die grens op 5 MWth liggen) en met een nominaal thermisch ingangsvermogen boven 20 kW met olie of hout als brandstof en toestellen met een nominaal (gezamenlijk) thermisch ingangsvermogen boven 100 kW met een gasvormige brandstof.


Wat is SCIOS?

SCIOS is de instantie voor certificering van inspectie en onderhoud van technische installaties.

SCIOS is de toezichthoudende organisatie voor het keuren en inspecteren van stookinstallaties, zoals beschreven in de Omgevingswet. SCIOS is een kwaliteitssysteem waarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften.