B&R Inspectie en Advies

Kernwaarden – missie/visie

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Over ons Kernwaarden – missie/visie

Kernwaarden – missie/visie

Omdat wij liever groot in daden zijn dan in woorden, vatten wij onze kernwaarden graag samen in slechts vier woorden:

Betrouwbaar

Wij doen wat wij beloven en komen onze afspraken na. Luisteren met een open mind naar onze klant staat hierbij centraal. Uw behoefte maximale invulling geven is ons doel. Verloopt een afspraak anders dan u had verwacht? Is een advies of toelichting niet helder? Spreek ons hier gerust op aan. Graag zelfs!

Deskundig

Al onze medewerkers zijn adequaat opgeleid en op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en aanpassingen van normen. Ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd onder meer door deelname aan landelijke contactgroepen en zitting van onze medewerkers in normcommissies. Ook  zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur van de branche vereniging BVS en het SCIOS College van deskundigen. Tot slot delen wij onze kennis en ervaring door middel van het geven van trainingen bij erkende opleidingsinstituten.

Integer

Wij handelen binnen wet- en regelgeving en zoeken daarin niet de grenzen op. De werkzaamheden worden door ons adequaat, zorgvuldig en weloverwogen uitgevoerd. U kunt ons altijd aanspreken op ons handelen en/of gedrag. Een gesprek hierover zullen wij altijd aangaan.

Bescheiden

De klant is ons bestaansrecht. Daarom stellen wij alles in het werk om aan uw wensen tegemoet te komen. Om voor elk probleem de juiste oplossing te vinden, ook als dat minder eenvoudig blijkt.