B&R Inspectie en Advies

Handhaving – SCIOS portaal

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Handhaving – SCIOS portaal

Handhaving – SCIOS portaal

De eigenaren van stookinstallaties/ cv-installaties etc. zijn volgens het Activiteitenbesluit verantwoordelijk dat stookinstallaties met de daar bijbehorende brandstoftoevoerleiding  periodiek worden geïnspecteerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. De eigenaren zijn zelfs verplicht dat deze inspecties worden uitgevoerd.

De gemeente of omgevingsdienst controleren of deze verplichte SCIOS-keuringen worden uitgevoerd. De toezichthouders van de organisaties brengen bezoeken en controleren of de juiste inspecties zijn uitgevoerd. De medewerker zal de eigenaar van de installatie vragen naar een SCIOS gecertificeerde inspectierapport. De eigenaar is verplicht hier medewerking aan te verlenen.

De uitgevoerde inspecties worden door de SCIOS-gecertificeerde inspectie bedrijven geregisterd in het SCIOS afmeldsysteem, het SCIOS Portaal. De toezichthouder heeft inzage in het afmeldsysteem. De toezichthouder krijgt daarmee inzage bij welke bedrijven de gecertificeerde inspecties zijn uitgevoerd. De gegevens worden vergeleken met de eigen gegevens van bedrijven met stookinstallaties/ cv-installaties. Op deze manier kan toezicht gehouden worden. De toezichthouder zal bedrijven bezoeken die niet in het SCIOS afmeldsysteem vermeld worden.