B&R Inspectie en Advies

Verklaring brandstofleiding

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact
  • Offerte binnen 24 uur

Nieuws Verklaring brandstofleiding

Verklaring brandstofleiding

Waarom staat op de verklaring van de brandstofleiding het volgende vermeld?

“Het systeem voor de toevoer van brandstof voldoet NIET aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen”

Als opdrachtgever laat u een inspectie uitvoeren aan een brandstofleiding waarna u een rapportage ontvangt met, als deze “goed” gekeurd is, een verklaring. Het komt dan ook vreemd over als we op de verklaring lezen dat de brandstofleiding niet voldoet. Hoe kan dit?

Dit komt doordat er twee factoren een rol spelen die beide bij een ander  ministeries zijn ondergebracht namelijk het Ministerie Infra en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van  Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Doordat de inspecties die worden uitgevoerd onder de Scios certificatieregeling  voorvloeien uit wetgeving van uit IenW, kunnen alleen zaken die met het milieu te maken hebben leiden tot het niet afgeven van een verklaring. Denk hierbij aan brandstoflekkages of oorzaken die (op den duur) kunnen leiden tot brandstoflekkages.

Om deze reden wordt er in de rapportages een onderscheid gemaakt tussen een advies ter herstel, opmerking of aanmerking.

Als er één of meer aanmerkingen in de rapportage staat vermeld zal de verklaring niet worden afgegeven. Als er geen aanmerking maar wel een advies ter herstel of een opmerking in de rapportage staat vermeld zal de verklaring wel worden afgegeven maar komt in de verklaring te staan “Het systeem voor de toevoer van brandstof voldoet NIET aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen”.