B&R Inspectie en Advies

Verklaring brandstofleiding

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Verklaring brandstofleiding

Verklaring brandstofleiding

Hoe zit dat?

Verklaring van de gasleiding (scope 7) ontvangen met daarop vermeld dat de brandstof toevoerleiding niet voldoet aan de voorschriften!!!!!!.

Het is begrijpelijk dat we regelmatig hierover worden gebeld. De gasleiding is toch goedgekeurd, ik heb immers een “Verklaring van ingebruikname of een Verklaring van keuring/inspectie brandstofleiding” ontvangen. Waarom staat dan deze (vervelende) zin toch op de verklaring?

De reden hiervan is dat bij het afmelden van een brandstoftoevoerleiding in het Scios-portaal ingevuld moet worden of er ook adviezen ter herstel in het rapport zijn opgenomen. Een advies tot herstel is een tijdens de inspectie vastgestelde afwijking ten opzichte van de norm en/of richtlijn waarvan geadviseerd wordt om dit te herstellen.

Omdat in de praktijk is gebleken dat de gebouwbeheerders of eigenaren, wanneer zij een verklaring hebben ontvangen, in de veronderstelling zijn dat de installatie geheel aan de voorschriften voldoet, worden de adviezen die in de rapportage vermeld staan nauwelijks verholpen. Om deze reden heeft de Scios besloten om deze zin op de verklaring toe te voegen zodat er meer aandacht komt voor de gemaakte adviezen.

Als er in de rapportage geen aanmerkingen en ook geen adviezen ter herstel meer worden vermeld dan kan er een verklaring worden afgegeven zonder deze (vervelende) toevoeging.