• Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Waarom zijn veiligheidskleppen belangrijk

Waarom zijn veiligheidskleppen belangrijk

Stookinstallaties zijn uitgevoerd met diverse elektrische beveiligingen. Dit kunnen drukschakelaars maar ook opnemers, thermostaten of sensoren zijn. Elk van deze beveiligingen heeft zijn eigen functie.

Thermostaten zoals de maximaal thermostaat of sensoren zoals de maximaal sensor bewaken en beveiligen de stookinstallatie tegen een te hoge temperatuur. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de druk van het cv water te hoog wordt (lees boven de maximaal toegestane druk opgegeven door de fabrikant), als gevolg van een te hoge temperatuur van het cv water, en daarmee de stookinstallatie (onherstelbaar) beschadigd.

Maar wat nu als de maximaal thermostaat of maximaal sensor faalt als gevolg van bijvoorbeeld een afwijking in het elektrische circuit of een defect? Dan is er gelukkig nog de veiligheidsklep. De veiligheidsklep is een mechanische beveiliging die bij een te hoge druk van het cv water opent en het teveel aan waterdruk en stoom afblaast. Door het afblazen van het teveel aan waterdruk en stoom door de veiligheidsklep bij een te hoge druk in het cv watercircuit wordt voorkomen dat de stookinstallatie (onherstelbaar) beschadigd.

ZIJN ER VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT VEILIGHEIDSKLEPPEN?

Ja, er zijn zeker voorschriften met betrekking tot een veiligheidsklep. In de NEN 3028 wordt omschreven op welke manier en onder welke voorwaarden een veiligheidsklep in een installatie toegepast dient te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen m.b.t. de plaats en stand van montage, afvoercapaciteit, en de constructie van de afblaasleiding. Ander belangrijk aandachtspunt zijn de aanvullende eisen welke met ingang van de NEN 3028 juli 2016 zijn gesteld voor installaties met een warmtewisselaar > 300 kW. Deze aanvullende eis geldt ook voor nageschakelde warmtewisselaars > 300 kW (denk aan de Econimizer, de Condenser etc).

Met het opvolgen van deze voorschriften uit de NEN 3028 zorgt u ervoor dat de veiligheidsklep op de juiste manier in de installatie is aangebracht. Leest u wel altijd de voorschriften van de ketelfabrikant goed door. Het kan zijn dat de ketelfabrikant afwijkt van datgene wat de NEN 3028 voorschrijft. In die gevallen zijn de voorschriften van de fabrikant leidend.

                                              

 

WAAR MOET U NOG MEER REKENING MEE HOUDEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEIDSKLEP.

Buiten alle voorschriften welke in de NEN 3028 worden gesteld met betrekking tot een veiligheidsklep, dient u ook de voorschriften van de fabrikant van de veiligheidsklep na te streven. De NEN 3028 verwijst namelijk ook naar de voorschriften van de fabrikant van de veiligheidsklep. Een belangrijk punt uit de fabrikant voorschriften is de vervangingstermijn van de veiligheidsklep. Het is dan ook belangrijk de vervangingstermijn na te streven. De fabrikant van de veiligheidsklep stelt namelijk dat de vervangingstermijn van de veiligheidsklep is bedoeld om de goede en veilige werking van de veiligheidsklep te kunnen blijven garanderen en juist die goede en veilige werking van een veiligheidsklep beschermd de stookinstallatie, als laatste beveiliging in de beveiligingsketen, tegen (onherstelbare) schade.

Ook dient de testwijze van de veiligheidsklep conform de fabrikant voorschrift opgevolgd te worden. Er zijn namelijk fabrikanten die tegenwoordig eisen dat de zitting van hun veiligheidskleppen jaarlijks wordt gelicht. Hierbij is het ook van belang dat het jaarlijks lichten van de zitting van de veiligheidsklep wordt geregistreerd in een logboek. Dit logboek dient bij de installatie aanwezig te zijn en zal tijdens de 4 jaarlijkse inspectie door de inspecteur ingezien/ beoordeeld worden. Het niet opvolgen van de fabrikant voorschrift en het niet bijhouden van het jaarlijks lichten van de veiligheidsklepzitting in een logboek zal door de inspecteur aangemerkt worden in het inspectie rapport en de inspecteur van dienst kan zelfs overgaan tot het maken van een tekortkoming op basis waarvan vervanging van de veiligheidsklep wordt geëist alvorens een verklaring van ingebruikname/ inspectie af te geven. De fabrikanten van veiligheidskleppen zijn zich bewust van het belang van het goed functioneren van de veiligheidsklep en gaan daarmee verplichtingen in hun voorschriften opnemen. Verwittig u van deze eisen/verplichtingen (welke per fabrikant verschillend kunnen zijn) om zo onnodige tekortkomingen tijdens de inspecties te voorkomen.

Als laatste is het ook belangrijk bij vervanging de juiste veiligheidsklep te selecteren. Er zijn veiligheidskleppen in omloop die niet meer geleverd worden en waarvoor een vervangend type veiligheidsklep wordt geleverd door de fabrikant. Verwittig u er van dat de afblaascapaciteit voldoende is maar ook dat de spuidruk (openingsdruk) correct is. Regelmatig komen wij in de praktijk na vervanging veiligheidskleppen tegen met een correcte capaciteit maar met een verkeerde spuidruk. Het betreft in die gevallen dan een spuidruk die hoger ligt dan wat de fabrikant van het verwarmingstoestel opgeeft. Dit leidt tot een tekortkoming bij een inspectie.

Indien u twijfelt of indien er onduidelijkheden zijn dan staat het team van B&R Inspecties en Advies voor u klaar om u antwoorden en/of adviezen te geven omtrent veiligheidskleppen.

Auteur: Alex van Arragon (EBI-Deskundige)