B&R Inspectie en Advies

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Onze diensten SCIOS-keuringen Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

Volgens de SCIOS-certificatieregeling is het noodzakelijk dat een stookinstallatie een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) ondergaat. De EBI moet uitgevoerd worden door een daartoe gekwalificeerde persoon, werkzaam bij een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. B&R Inspectie en Advies BV (B&R) is hiervoor gecertificeerd en kan de EBI voor u uitvoeren. Bij het opstellen van een EBI-rapportage wordt rekening gehouden met de eisen van de opdrachtgever, de overheid en Wetgeving. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • het uitvoeren van een inspectie van de stookinstallatie en het opstellen van een basisverslag (BV);
  • het valideren van werkinstructies voor Periodieke Inspectie (PI) en/of Periodiek Onderhoud (PO);
  • het vaststellen van marges (grenswaardes) waarbij afstellingen van beveiligingen nog acceptabel zijn;
  • het beoordelen of afwijkingen ten opzichte van de voorschriften acceptabel zijn voor zowel de eerste- als de periodieke inspectie;
  • het uitvoeren van inspecties aan bijzondere installaties;
  • het verstrekken van aanwijzingen ten behoeve van PI en PO in geval van afwijkende omstandigheden.

Er moet een basisverslag opgesteld worden voor de stookinstallaties en brandstofleidingen. Voor de complexe stookinstallaties die vallen onder scope 5 (zware industrie) kan het opstellen van een basisverslag achterwege blijven als de inspectie door een EBI-deskundige wordt uitgevoerd.

B&R is bevoegd om installaties in de “zware industrie” te inspecteren. Een belangrijk aspect tijdens deze inspectie is of toegepaste componenten het juiste safety- level hebben. Onze hiervoor opgeleide SIL (Safety  Integrity Levels) specialist kan het besturingssysteem met een veiligheidsfunctie voor u beoordelen.


Meer informatie over:

Bij goedkeuring worden de installaties afgemeld in het SCIOS afmeldsysteem en wordt de “SCIOS verklaring” afgegeven.