B&R Inspectie en Advies

Emissiemeting NOx en stofmetingen scope 6

 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Vakkundig personeel
 • Persoonlijk contact

Onze diensten SCIOS-keuringen Emissiemeting NOx en stofmetingen scope 6

Emissiemeting NOx en stofmetingen scope 6

Volgens de Omgevingswet moet er bij nieuwe toestellen met een vermogen van meer dan 400 kW een emissiemeting worden uitgevoerd. Voor bestaande toestellen ligt deze grens op 1000 kW. Deze emissiemetingen moeten uitgevoerd worden door daartoe gecertificeerde bedrijven. B&R Inspectie en Advies BV (B&R) is ook voor deze scope gecertificeerd en kan voor u deze emissiemeting uitvoeren.

De door B&R gehanteerde meetmethode voldoet aan document 8 van de SCIOS certificatieregeling en daarmee ook aan de Omgevingswet. B&R heeft de beschikking over hiervoor opgeleide medewerkers en maakt gebruik van hiervoor geschikte meetapparatuur. Afhankelijk van de diameter van het rookgasafvoersysteem kan de emissiemeting als puntmeting worden uitgevoerd of moet een concentratieprofielmeting worden uitgevoerd. B&R zal bepalen welke meetmethode moet worden toegepast en zal hiervoor geschikte meetpunten aanbrengen. Deze meetpunten kunnen bij eventuele overige wettelijke metingen weer worden gebruikt.

Bij een afvoersysteem met een diameter van ≤ 0,35 m (of dwarsdoorsnede ≤ 0,1 m²) zal een puntmeting worden uitgevoerd. De monstername vindt plaats in een meetvlak en hiervoor gelden de volgende meetposities:

 • zo dicht mogelijk bij het centrum van het afvoersysteem;
 • tenminste 10 cm van de binnenwand van het afvoersysteem (bij kleine diameters in het centrum van het afvoersysteem);
 • ruim voor de intrede verstorende lucht- en/of gasstromen;
 • met een nagenoeg lekvrije doorvoer van de meetsonde.

Bij een afvoersysteem met een diameter > 0,35 m (of dwarsdoorsnede > 0,1 m²) wordt het volgende vastgesteld en geregistreerd:

 • een concentratieprofielmeting uitvoeren die bestaat uit een referentiemeting en een traversemeting op diverse punten in het afvoersysteem;
 • vaststellen of de concentratie in het meetvlak voldoende homogeen is;
 • werkwijze volgen zoals vermeld in de NEN-EN 15259.

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan de emissie-eisen in hoofdstuk 3.2 van de Omgevingswet voldoen. De eisen gelden dan niet alleen meer voor nieuwe stookinstallaties, maar voor alle ketels, motoren en gasturbines. Dus ook die van voor 1 april 2010 of die tot 1 januari 2014 onder de NOx-emissiehandel vielen. Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2019.

De consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting. Maar er zijn ook stookinstallaties waar maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van de branders of het motormanagementsysteem. In uitzonderingssituaties moet de stookinstallatie zelfs worden vervangen of moet er een rookgasreiniging worden geïnstalleerd.

Bij B&R Inspectie en Advies BV bent u dus aan het juiste adres voor de volgende emissiemetingen:

 • NOx;
 • (CxHy);
 • SO2;
 • (fijn)Stofmeting.

Wat is nu eigenlijk CxHy?

Onverbrande koolwaterstoffen (CxHy) zijn gedeeltelijk of geheel onverbrande koolwaterstofverbindingen. De giftigheid verschilt per groep. Schadelijk voor mens en dier zijn vooral de cyclische en aromatische koolwaterstoffen die in rookgassen voorkomen.
Wij hebben de juiste kennis en apparatuur in huis om deze metingen te verrichten!


Meer informatie over:

Bij goedkeuring worden de installaties afgemeld in het SCIOS afmeldsysteem en wordt de “SCIOS verklaring” afgegeven.