B&R Inspectie en Advies

Periodiek Onderhoud (PO) stookinstallaties

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Onze diensten SCIOS-keuringen Periodiek Onderhoud (PO) stookinstallaties

Periodiek Onderhoud (PO) stookinstallaties

Voor een aantal opdrachtgevers voert B&R Inspectie en Advies BV, alleen in combinatie met de inspectie, incidenteel het Periodiek Onderhoud (PO) uit. Door het onderhoud tijdig uit te voeren zal de kans op het ontstaan van storingen een stuk kleiner zijn. Bovendien zal de installatie bij optimale condities gaan functioneren waardoor het maximale rendement zal worden behaald.

Aandachtspunten bij het uitvoeren van Periodiek Onderhoud (PO) zijn:

  • functioneren onderdelen nog naar behoren;
  • vindt de warmteoverdracht optimaal plaats;
  • is het rookgasafvoersysteem nog in goede conditie;
  • werken aanwezige beveiligingen nog optimaal;
  • is installatie afgesteld volgens het door de EBI-er opgesteld basisverslag;
  • voldoet de installatie aan de eisen die zijn opgenomen in de instructie van de leverancier.

Onderdelen die niet goed functioneren worden, indien mogelijk, tijdens het uitvoeren van Periodiek Onderhoud (PO), vervangen. De installatie wordt afgesteld conform het basisverslag en onderhoudsinstructies van de fabrikant. De resultaten worden vastgelegd in een Periodiek Onderhoud (PO) rapport en er wordt een “Verklaring van Onderhoud” afgegeven.


Meer informatie over

Bij goedkeuring worden de installaties afgemeld in het SCIOS afmeldsysteem en wordt de “SCIOS verklaring” afgegeven.