B&R Inspectie en Advies

Periodieke Inspectie (PI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Onze diensten SCIOS-keuringen Periodieke Inspectie (PI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

Periodieke Inspectie (PI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

Bij het uitvoeren van een Periodieke Inspectie (PI) conform de SCIOS certificatieregeling controleert de inspecteur van B&R Inspectie en Advies BV (B&R) de juiste afstelling van de stookinstallatie en/of de brandstoftoevoerleiding aan de hand van het door de EBI-deskundige opgestelde basisverslag (BV) en relevante voorschriften. Deze Periodieke Inspectie wordt geheel volgens de SCIOS-certificatieregeling uitgevoerd. Belangrijke aandachtspunten voor de inspectie zijn:

  • Het veilig functioneren van de stookinstallatie;
  • Optimale verbranding van de toegevoerde brandstof;
  • Wordt met de afstelling het maximale rendement bereikt.

Bouwkundige aspecten worden door B&R niet uitvoerig beoordeeld en zijn geen reden voor afkeur. Wel zal bij duidelijke tekortkomingen van de bouwkundige aspecten, zoals doorvoeringen, openingen in de wand van de stookruimte e.d., een advies tot herstel worden gegeven.

De resultaten worden vastgelegd in een duidelijke rapportage. Bij goedkeuring wordt een ” Verklaring van Inspectie” afgegeven en wordt de installatie afgemeld in het SCIOS-afmeldsysteem.

B&R is gecertificeerd (en heeft veel ervaring) om complexe bijzondere industriële installaties te inspecteren. De installaties zijn veelal opgesteld in een zware industriële omgeving. Deze Periodieke Inspecties worden door B&R altijd uitgevoerd door een gekwalificeerde EBI-deskundige.

Herkeuringen

De inspecteurs van B&R zien het als een uitdaging om de te inspecteren installatie in één keer goed te keuren. Indien mogelijk worden kleine gebreken cq afwijkingen door hen direct hersteld. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. Als de installatie niet kan worden goedgekeurd, zal in de rapportage duidelijk aangegeven worden welke maatregel er genomen moet worden. Indien mogelijk wordt ter verduidelijking een foto toegevoegd.

Veelal kan de herkeuring administratief afgehandeld worden. Indien per mail wordt aangegeven hoe de tekortkoming is hersteld zal dit door onze inspecteur worden beoordeeld. De inspecteur bepaald dan of een herkeuring ter plaatse noodzakelijk is. Indien dit niet noodzakelijk blijkt te zijn zal de herkeuring administratief worden afgehandeld en wordt de “Verklaring van Inspectie” alsnog afgegeven. Voor het afgeven van de verklaring worden verder geen kosten in rekening gebracht.


Meer informatie voor:

Bij goedkeuring worden de installaties afgemeld in het SCIOS afmeldsysteem en wordt de “SCIOS verklaring” afgegeven.