B&R Inspectie en Advies

SCIOS-keuring noodstroomaggregaat (NSA)

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

SCIOS-keuring noodstroomaggregaat (NSA)

SCIOS-keuring noodstroomaggregaat (NSA)

Veiligheid en milieu zijn van groot belang. Daarom zijn er in de Omgevingswet voorschriften opgenomen voor een periodieke keuring van onder andere noodstroomaggregaten en olieleidingen.

Voor nieuwe installaties geldt dat er een eerste bijzondere inspectie (EBI) binnen zes weken na ingebruikname moet zijn uitgevoerd en dat, afhankelijk van de capaciteit, elke twee of vierjaar een periodieke inspectie moet plaatsvinden.

Voor (noodstroom)aggregaten geldt (SCIOS scope 4):
  • < 20 kW: Geen verplichting;
  • > 20 – 100 kW: EBI en daarna eens in 4 jaar een periodieke inspectie*;
  • > 100 kW: EBI en daarna eens in de 2 jaar een periodieke inspectie*.

Voor een aggregaat die meer dan 500 uur per jaar draait is een aanvullende emissiemeting vereist (SCIOS scope 6).

De inspectie en emissiemeting mag alleen worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf en persoon.

 

* Bij een separate opgestelde (diesel)tank geldt deze verplichting ook voor de olieleiding (SCIOS scope 7c).

Onderstaande diensten in het kader van de SCIOS certificatieregeling worden door B&R inspectie en Advies geleverd: