Infomil heeft een vernieuwde beslisboom uitgegeven op 28 januari 2018. Wat is er nu gewijzigd?

Omdat in het Activiteitenbesluit van 2018 gesproken wordt over het nominaal thermisch ingangsvermogen is de beslisboom aangepast. Op de vorige beslisboom stond het nominaal vermogen vermeld. Het vermogen is nu niet meer maatgevend maar het nominaal thermisch ingangsvermogen. Het nominaal thermisch ingangsvermogen komt overeen met de belasting op onderwaarde.