Het SCIOS-Portaal is uitgebreid met de mogelijkheid om scope 5a installaties (stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen) op te voeren. Met de invoering van scope 5a in de certificatieregeling zijn deze installaties uit scope 5 gehaald. Scope 5 bedrijven die stookinstallaties op vaste brandstoffen keuren en onderhouden konden (onder voorwaarden) zonder meer de uitbreiding met scope 5a bij hun Certificatie-instelling aanvragen. Zie hiervoor de overgangsregeling bij de Technische documenten. De overgangsregeling gold tot 17 februari 2017.

Hiermee is een heeft SCIOS onderkend dat het stoken op vaste brandstoffen een apart specialisme is en afwijkt van de overige scopes. B&R Inspectie en advies BV heeft zich als een van de eerste bedrijven hiervoor laten aanmelden en is hiervoor bij de her certificering in november 2016 “geslaagd” Ook de praktijkbeoordeling, welke onderdeel is van het her certificeringstraject, met succes afgerond. Het certificaat is inmiddels verstrekt.