Kennis is de basis van het uitvoeren van kwalitatief goede inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Door de jaren heen heeft SCIOS gemerkt dat dit kennisniveau onderdruk is komen te staan. Dit komt o.a. door automatisering  van rapportage, “indikken van de lesstof” en wegzaken van de theoretische kennis.

SCIOS heeft daarom besloten om naast de periodieke praktijkbeoordeling ook een periodieke kennistoets op theoretische kennis in te voeren. Deze periodieke kennis toets zal 1x per 6 jaar plaats vinden en komt dan in de plaats van één praktijkbeoordeling.

Voor een PO-er betekent dit dat zij in een periode van 6 jaar, 1x een praktijkbeoordeling krijgen en 1x een theoretische kennistoets.

Voor de EBI-er en PI-er betekent dit dat zij in een periode van 6 jaar 3x een praktijkbeoordeling krijgen en 1x een theoretische kennistoets.

De kennistoets bestaat uit een digitale test met meerkeuze vragen. De toets zal worden afgenomen in een omgeving waarin toezicht is op de kandidaten. De vragen zijn gebaseerd op de kennis- en bekwaamheidseisen. Deze zijn terug te vinden op de SCIOS site en zijn beschreven voor alle scopes en alle activiteiten (EBI,PI en PO). Hierbij is aangegeven welke aspecten  altijd zullen worden bevraagd en correct moeten zijn beantwoord om te slagen voor het examen (Must-vragen).

Voor het uitvoeren van kennistoets wordt een examen op maat samengesteld. Dit is afhankelijk van je aanmelding: EBI, PI en/of PO, aangevuld met de scopes waarvoor de betrokken zijn aangemeld.

De aangemelde medewerkers zullen vanaf 1-1-2019 geëxamineerd gaan worden. De volgorde van examinering is op basis van afgifte datum van de diploma’s, dus medewerkers met het oudste diploma zullen als eerste worden opgeroepen.

B&R Inspectie en Advies BV is op dit moment druk bezig hiervoor een Opfriscursus EBI/PI/PO te ontwikkelen met een proefexamen. Cursisten die deze training volgen zullen zich bewust worden van hun eigen kennisniveau. Wij streven ernaar om in het vierde kwartaal van 2018 te starten met deze trainingen.

De training verzorgen wij op onze eigen locatie. Wilt u liever een In-Company training? Dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.