Eind 2016 is de NEN 3028 opnieuw uitgebracht. In de nieuwe NEN 3028:2016 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd waar u als bedrijf rekening mee dient te houden. Bij deze een aantal van belang zijnde wijzigingen:

 • De definitie van stookruimte is aangepast. Het opstellen van toestellen van een cascadesysteem in verschillende opstellingsruimtes is niet meer toegestaan. Een cascadesysteem behoort volgens artikel 5.1 lid b opgesteld te worden in een stookruimte;
 • Een opstelling onder het maaiveld, zoals een kelder, zonder aanvullende voorzieningen is geen geschikte opstellingsruimte;
 • Een Luchtbehandelingsinstallatie is in een stookruimte toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Gasdichte luiken
  • Open toestellen uit bedrijf voordat de luiken geopend worden (een waarschuwingssticker volstaat)
 • Toestellen met een vermogen van meer dan 300 kW moeten volgens artikel 8.3.2. voorzien zijn van een ontspanningsvat aan de afblaaszijde in de directe nabijheid van de veiligheidsklep of het toestel moet voorzien worden van een extra maximum temperatuurbeveiliging en een extra mediumdrukbeveiliging op elke warmtewisselaar;
 • De onbelemmerde doorgang in en buiten de stookruimte moet volgens artikel 7.4 ten minste 0,85 meter bedragen. In de oude norm was dit nog 0,6 meter;
 • Overeenkomstig NEN-EN 12828 is de maximale werktemperatuur 105 0C. De maximale beveiligingstemperatuur bedraagt 110 0C.

Uiteraard kunt u bij vragen altijd even contact met ons opnemen. Indien een korte bijscholingscursus gewenst is kan B&R inspectie en advies BV die voor u verzorgen.

In 2017 zijn de volgende deze van de NPR 3378 op(nieuw) uitgebracht:

 • NPR 3378 deel 7
 • NPR 3378 deel 8
 • NPR 3378 deel 9 (is komen te vervallen met de komst van deel 13)
 • NPR 3378 deel 12
 • NPR 3378 deel 13 (een nieuw uitgebrachte praktijkrichtlijn met betrekking op de inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk ≤ 500 mbar)
 • NPR 3378 deel 46
 • NPR 3378 deel 47