Bepaling van de gasdichtheid van een voorziening van gas is in de nieuw uitgegeven normen anders geregeld.

Met het opnieuw uitbrengen van de NEN 1078:2018 en de NEN 8078:20018 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd als het gaat over de bepaling van de dichtheid van een gasleiding. Graag wil ik deze wijziging even met u doornemen.

Oude situatie
Om de gasleiding op dichtheid te controleren was er in artikel 5.10.2.2 van de “oude GAVO” (NEN 1078:1987) vermeld dat de gasleiding als gasdicht wordt beschouwd, indien 3 minuten na het sluiten van de hoofdkraan de druk in de gasinstallatie niet meer gedaald zou zijn dan 1 mbar. Deze methode heeft het lang volgehouden want in de NEN 1078:2004 is nog steeds een minimale meettijd van 3 minuten vermeld.

Nieuwe situatie
Voor een voorziening van gas met een wp-content tot 50 liter is deze minimale meettijd nog steeds voldoende maar is de wp-content groter dan 50 liter moet de meettijd volgens de nieuwe norm evenredig langer zijn (zie hiervoor bijlage A van de NEN 1078:2018 en de NEN 8078:2018). Ook nieuw is dat het lekverlies bij een voorziening van gas met een wp-content groter dan 50 liter meer mag zijn dan de gebruikelijke 1 liter/h. Bij een geconstateerd lek groter dan 5 liter/h moet er volgens de NEN 8078:2018 wel worden vastgesteld dat er geen gevaarlijke concentratie aanwezig is.

B&R Inspectie en Advies BV verzorgt voor bedrijven een korte training:
“Hoe bepaal ik de gasdichtheid van een voorziening van gas”

Wilt u meer informatie over deze training? Mail dan naar ons kantoor: info@benrinspectie.nl

Verder zijn de volgende documenten aangepast:

 • Technisch document 2
  • Enkele normen zijn uit de lijst verwijdert;
 • Technisch document 3
  • Bij PO moet van de schema’s, P&ID en tekeningen gecontroleerd worden of de conditie in orde is en/of deze conform het basisverslag aanwezig zijn. Dit moet tevens vastgelegd worden in het PO-rapport;
  • Bij GAD toestellen moet tenminste de bedrijfstanden hoog en laag gemeten worden. Of een tussenstand noodzakelijk is, wordt bepaald door de EBI-er;
 • Informatieblad 4
  • NEN 6068+C1 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten; (Deze norm is toegevoegd)
  • NEN 6069+A1 Beproeving en klassering van brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten; (Deze norm is toegevoegd)
  • Enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd;
 • Informatieblad 5
  • Aanpassing op begrip “nominaal thermisch ingangsvermogen”;
  • Correctie t.a.v. kalibratie van de lekzoeker; (in lijn met TD4)
  • Enkele taalkundige aanpassingen;
 • Informatieblad 6
  • Geheel nieuwe versie;
 • Informatieblad 8
  • Geheel nieuwe versie;
 • Informatieblad 17
  • Vermogen gewijzigd in “nominaal thermisch ingangsvermogen”;
  • Er moet op een geschikte plaats meetpunten aanwezig zijn in het rookgasafvoersysteem;
  • Boren van gaten in het afvoersysteem wordt ten zeerste afgeraden.