De 500-uursregeling is met de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit, per 1 januari 2016, komen te vervallen. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen. B&R inspectie en advies BV is een gecertificeerd om inspecties aan deze installaties uit te voeren. Voor het keuren van de brandstofleiding (scope 7c) naar de noodstroom aggregaat is B&R ook gecertificeerd dus kunnen beide verplichte keuringen gelijktijdig door B&R uitgevoerd worden.

Paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit geeft voor stookinstallaties eisen voor keuring en onderhoud. De keuringsplicht geldt voor alle typen stookinstallaties waarbij een standaard brandstof wordt verstookt. Voorbeelden daarvan zijn cv-ketels, luchtverwarmers, drogers, fornuizen, noodstoomaggregaten en thermische naverbranders. De keuringsplicht is niet afhankelijk van de bedrijfsduur van een installatie, waarmee ook noodvoorzieningen onder de keuringsplicht vallen.

De keuringfrequentie is afhankelijk van het type brandstof en het vermogen van de installatie. Als meerdere kleine installaties in één stookruimte staan opgesteld, kan het zijn dat ook deze installaties een keuringsplicht hebben.

De interval voor de PI is dan volgt:
– 20 – 100 kW elke 4 jaar;
– 100 kW => elke 2 jaar.

Als een noodstroomaggregaat wordt gebruikt om pieken te scheren of stroom gaat produceren voor eigen gebruik zal er nog een extra inspectie moeten worden uitgevoerd. Namelijk scope 6: de NOx meting.

Want zodra de noodstroomaggregaat hiervoor wordt gebruikt wordt deze gezien als een gewone installatie en niet meer alleen voor de noodstroom en zijn er aanvullende keuringen nodig!

Maar wat is nu eigenlijk piek scheren? In elke bedrijfsvoering zijn er pieken in het elektriciteitsverbruik. De kosten voor de netwerkaansluiting worden berekend op deze gebruiktspieken. Door het plaatsen van een eigen dieselaggregaat kunnen de pieken worden weggenomen. Door het opstarten van de dieselaggregaat op piekmomenten kan de elektriciteit worden “terug geleverd” aan het net. Zo scheer je dus de piekmomenten.