Infomil heeft op 12 december 2017 een nieuwe beslisboom gepubliceerd!

De grootste verschil is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen “vereenvoudigde rapportage” en een “gewone rapportage”.
Alle rapporten moeten nu voldoen aan de criteria van Technisch Document 3 van SCIOS.