Houtkachels in het nieuws.

Steeds meer particulieren gaan over op het stoken met een houtkachel. Daarmee verhogen ze niet alleen de sfeer in huis, maar verlagen  ook nog eens de energiekosten. Omdat er voor deze kachels  (nog) geen keuringsplicht bestaat en er geen grenzen worden gesteld aan de uitstoot van met name de stofemissie zorgen deze kachels regelmatig voor overlast en milieuvervuiling.

Houtkachels bij bedrijven hebben wel een keuringsplicht want deze vallen onder het Activiteitenbesluit. Bestaande houtkachels (bij inrichtingen) moeten daarom voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Hierin staat dat alle houtgestookte kachels en ketelinstallaties met een belasting van > 20 kW (op onderwaarde) vallen onder scope 5 van de SCIOS regeling. Dit houdt in dat net als bij vloeibaar of gasgestookte installaties (>100 kW op o.w.) een twee- of vierjarige keuringsplicht geldt .

Naast de keuringsplicht is er voor houtgestookte ketelinstallaties ook een verplichting voor het meten van de stof-emissie. De inspecteur die zowel de keuring als de stofmeting mag uitvoeren moet daarom gecertificeerd zijn voor zowel scope 5 als scope 6 overeenkomstig de SCIOS certificatieregeling.

B&R Inspectie en Advies BV beschikt over de meetmiddelen, apparatuur, kennis en vakmensen die deze keuringen en metingen voor u kunnen uitvoeren. Dit is niet alleen efficiënt maar ook nog eens kostenbesparend.

Voorbeeld van houtgestookte installatie bij een bedrijf: