Keuring Nood Stroom Aggregaat (NSA)

Het komt nog regelmatig voor dat instanties en gebruikers van een noodstroom aggregaat (NSA) verbaasd reageren als wordt verteld dat ook een NSA onder de SCIOS regeling (scope 4) valt en daarom overeenkomstig het activiteitenbesluit geïnspecteerd moet worden.

Voor bestaande motoren geldt dat deze inspectie uitgevoerd moet worden voor 1 januari 2018. Inmiddels is deze datum verstreken en zijn nog lang niet alle NSA’s geïnspecteerd. Om vervelende situaties met het bevoegd gezag te voorkomen raden wij de eigenaren en gebruikers van NSA’s dan ook aan om de eerste bijzondere inspectie (EBI) zo spoedig mogelijk uit te laten voeren.

Uiteraard moeten ook de olieleidingen, die vanaf een dag,- of bulktank naar de aggregaat zijn aangelegd, een inspectie (scope 7c) ondergaan. Een uitzondering hierop geldt voor olieleidingen vanaf een frametank naar de aggregaat.

B&R Inspectie en Advies BV beschikt inmiddels over drie inspecteurs die zowel gecertificeerd zijn voor scope 4 (motoren / aggregaten) als voor scope 7c (olieleidingen). Wel zo makkelijk dat beide inspecties op dezelfde dag door één persoon uitgevoerd kunnen worden.