Opsporen lekkage in ondergrondse droge blusleidingen

Uit de vijfjaarlijkse controle bleek er een lekkage in de ondergrondse blusleiding aanwezig te zijn. De leiding, met een lengte van ongeveer 150 meter en een diameter van 80 mm, bevindt zich gedeeltelijk in een talud langs een spoorrails. Diverse pogingen zijn ondernomen om de lekkage te traceren maar zonder resultaat.

Aan B&R Inspectie en Advies BV werd gevraagd of wij hierin iets konden betekenen. We stellen voor om de lekkage op te sporen met traceergas zodat graafwerkzaamheden achterwege kunnen blijven. Een bijkomend voordeel is dat diverse medewerkers van B&R Inspectie en Advies BV beschikken over een paspoort “Veilig werken op en langs het spoor”.

Op de afgesproken dag (van de dichtheidsbeproeving/inspectie) blijkt er nog veel water in de leiding aanwezig te zijn. Gelukkig is dit geen probleem voor de methode met traceergas. Een halfuur nadat de leiding met het traceergas gevuld is wordt begonnen met het bovengronds gaslek zoeken. Al snel wordt door de apparatuur het traceergas waargenomen. Als blijkt dat dit de enigste plaats is waar het gas wordt gedetecteerd begint de opdrachtgever al met de graafwerkzaamheden en wordt de lekkage snel gevonden. Na reparatie blijkt de blusleiding de dichtheidsproef te doorstaan en kijken we tevreden terug naar deze werkzaamheden.