Met dit stukje willen wij uw aandacht vestigen op één van de meest opmerkelijke veranderingen in de NEN3028:2016. In deze norm die in juni 2016 van kracht is geworden, is een extra eis t.a.v. beveiligingen gesteld voor toestellen met een vermogen > 300kW.

Normtekst:

Overeenkomstig NEN-EN 12828 moet bij verbrandingstoestellen met een vermogen > 300 kW een van de volgende voorzieningen (a of b) zijn aangebracht:

a) Een extra maximum temperatuurbeveiliging en een extra maximum mediumdrukbeveiliging op elke warmtewisselaar.

— De maximum temperatuurbeveiliging moet zodanig zijn afgesteld dat de maximum bedrijfstemperatuur van de installatie niet kan worden overschreden. Deze beveiliging kan worden gerealiseerd met een maximaalthermostaat. In dat geval moet deze voldoen aan EN 60730-2-9.

— De maximum mediumdrukbeveiliging moet ingrijpen bij een druk, lager dan de afstelwaarde van de veiligheidsklep.

b) Een ontspanningsvat aan de afblaaszijde in de directe nabijheid van de veiligheidsklep. Deze moet zijn aangesloten op een dampafvoerpijp die naar boven afvoert naar de open lucht en zijn voorzien van een veilige waterafvoer. De veiligheidsklep en de wijze van installeren moet voldoen aan NEN-EN 12828.

Het is goed om zich van deze verandering bewust te zijn om te voorkomen dat bij een inspectie de installatie op dit punt wordt afgekeurd.