De inspecties welke zijn beschreven in de wet zijn onderdeel van het activiteiten besluit. Handhaving op het Activiteitenbesluit vindt plaats door de omgevingsdienst. Zij zien toe op naleving van aspecten van milieutechnische aard. Dit valt onder het Miniserie van I&W.

De SCIOS certificatieregeling is opgezet om een keuring op milieu en veiligheid te doen. Veiligheid valt onder een ander ministerie. Het ministerie van Bouwen en Wonen is belast met het toezicht op veiligheid maar speelt bij handhaving van bestaande inrichtingen geen proactieve rol.

Handhaving vanuit I&W wil dat de installaties op milieuaspecten worden gekeurd, maar niet op veiligheid. Dit ministerie wenst een verklaring als bevestiging dat milieuaspecten “akkoord” zijn bevonden. Daarom is tussen SCIOS en het ministerie overeengekomen dat, wanneer een installatie niet volledig is aangelegd volgens de voorschriften dit op de verklaring tot uiting komt.

Dit komt tot uiting in de zin: Het systeem voor de toevoer van brandstof, of de installatie voldoet NIET aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en voorschriften”.

In de rapportages die B&R Inspectie en Advies BV opstelt, vindt u deze afwijkingen van de voorschriften terug in de vorm van “Adviezen ter herstel”. Wanneer er geen “Adviezen ter herstel” zijn, staat op de verklaring geen tekst die stelt dat de installatie NIET voldoet.

Deze verklaring wordt gegenereerd vanuit het afmeldsysteem van SCIOS. De tekst op de verklaring hebben wij, als gecertificeerd bedrijf, geen invloed op.