Duwo is de specialist in studentenhuisvesting. Bij verschillende complexen controleert B&R of de capaciteit van de gasmeter afgestemd is op de achter de gasmeter aangebrachte installatie. Veelal kan de capaciteit van de gasmeter kleiner gekozen worden waardoor uiteindelijk de vastrechtkosten naar beneden gaan. Goed bezig bij Duwo.