Steeds vaker blijkt uit onderzoeken dat fijnstof zeer nadelige gezondheidseffecten oplevert zoals verminderende longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan lucht,- hart en vaatziekten. Het is dan ook te begrijpen dat niet alleen  de emissie van NOx en SO2 aan strengere eisen moeten voldoen maar ook die van fijnstof. Omdat met name  houtgestookte kachels en dieselmotoren deze fijnstof produceren zijn hiervoor meetverplichtingen opgenomen de wet,- en regelgeving (Activiteitenbesluit).

B&R beschikt over het apparatuur en de deskundigheid om de fijnstof emissie overeenkomstig SCIOS scope 6 te bepalen.