Van de TU Delft heeft B&R inspectie en advies BV de opdracht gekregen om in alle gebouwen de gasleiding te inspecteren. Alles wat achter de eerste afsluiter in het gebouw is aangebracht wordt door B&R aan een kritische blik onderworpen. Zo wordt de leiding op gasdichtheid, bevestiging,  ligging, materiaalkeuze, markering e.d. door de specialisten van B&R gecontroleerd. Tijdens een bijeenkomst met de gebouwbeheerders is de werkwijze van B&R doorgenomen. Dit vinden wij als B&R van groot belang omdat we de overlast voor TU Delft tot een minimum willen beperken. Eventuele gebreken worden in een duidelijk opgestelde rapportage vermeld voorzien van foto en de wijze hoe het gebrek kan worden hersteld.