B&R Inspectie en Advies

EPU

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact
  • Offerte binnen 24 uur

EPU

B&R Inspectie en Advies BV is gecertificeerd volgens de BRL9500-00 en de voor de Utiliteitsbouw belangrijke BRL 9500-03 en -04.

Onze EPA-U gecertificeerde collega’s zijn in staat om uw gebouw(deel) volgens de geldende wet- en regelgeving op te nemen, te beoordelen en aan de hand van deze gegevens een Energie Index op te stellen, wat vertaald wordt naar een geldig af te melden Energie Label met een geldigheid van 10 jaar.

Aanvullend zijn wij opgeleid om uw Energie Label Dossier te completeren en te voorzien van een maatwerkadvies, zodat u de volledige Energie Transitie inzichtelijk heeft en wij deze zo gewenst kunnen monitoren en begeleiden.

Graag willen wij u informeren over de Labelplicht C per 1 januari 2023 voor kantoorgebouwen. Om te weten of uw kantoorgebouw hieraan voldoet, of welke stappen er nog te zetten zijn, is het raadzaam snel een Energie Label op te laten stellen.

 

Is de EPA-U verplicht?

 Ja.

Wanneer u een gebouw huurt, of (ver)koopt, is het verplicht dat er een geldig energielabel aangemaakt is. Wanneer er geen geldig energielabel is afgegeven op uw pand, dan kan het niet ver- of aangekocht en ver- of gehuurd worden, en lopende huurcontracten verliezen hun geldigheid. Let wel, zolang men in geval van huur toch gebruik maakt van het gebouw, blijft de betalingsverplichting bestaan.

Maar ook wanneer u bijvoorbeeld naar de bank gaat, voor een investeringsfinanciering, waarbij uw pand als onderpand dient, zal de bank hiervoor verplicht stellen dat er een geldig energielabel is afgegeven. Daarnaast kan het voorkomen dat de bank stelt dat de kosten van verduurzaming, lees het opvolgen van de adviezen, negatief van invloed kan zijn op het te verkrijgen kredietlimiet.

 

Welke deadlines zijn er?

 Er zijn doelstellingen die gehaald dienen te worden:

  1. Alle kantoren(1) dienen per 1 januari 2023 een label C te hebben,
  2. Alle panden dienen per 1 januari 2025 een label B te hebben,
  3. Alle panden dienen per 1 januari 2030 een label A te hebben,
  4. Alle panden dienen per 1 januari 2050 energieneutraal te zijn.

Let op, met alle panden hebben we het natuurlijk over de labelplichtige gebouwen/ gebouwdelen. Proces en productieruimten vallen hierbuiten.

Voor meer informatie over de wet en regelgeving betreffende de EPA-U en informatie over het maatwerkadvies, kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Zij zullen u graag te woord staan.

Op onze website staat ook de factsheet van het RVO, hierin staat welke delen van uw gebouw labelplichtig zijn.

1-1-2021

Per deze datum zal de methodiek voor het opstellen van uw Energie Label wijzigen. Er zal dan moeten worden gemeten en bepaald volgens de NTA 8800. Dit heeft te maken met meet methoden en rekenformules voor het bepalen van de Energie Index.

Uw label opgesteld voor deze datum is gewoon 10 jaar geldig en hoeft niet opnieuw te worden opgesteld.

De NTA 8800 moet ook worden gezien als een appendix op de bestaande en blijvende BRL 9500, en waarin alleen de wijzigingen staan ten opzichte van de BRL 9500.

  • Kantoren zijn gebouwdelen die voor meer dan 75% van het totale oppervlak de gebruiksfunctie KANTOOR hebben of nevenfuncties ten dienste van -. Enkele uitzonderingen zijn van toepassing, wilt u hier meer over weten, helpen wij u graag persoonlijk verder.