B&R Inspectie en Advies

EPBD

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact
  • Offerte binnen 24 uur

EPBD

B&R Inspectie en Advies BV is gecertificeerd volgens de BRL 9500-00 en de voor de Utiliteitsbouw belangrijke BRL 9500-03 en -04.

Onze EPA-U gecertificeerde collega’s zijn in staat om uw gebouw(deel) volgens de geldende wet- en regelgeving op te nemen, te beoordelen en aan de hand van deze gegevens een Energie Index op te stellen, wat vertaald wordt naar een geldig af te melden Energie Label.

Tevens zijn wij opgeleid om uw Energie Label Dossier te completeren en te voorzien van een maatwerkadvies, zodat u de volledige Energie Transitie inzichtelijk heeft en wij deze zo gewenst kunnen monitoren en begeleiden.

EPBD III

Ook de sinds 2015 verplichte EPBD kunnen wij voor u verzorgen en afmelden. Onze collega’s hebben alle benodigde kennis en ervaring om uw koelinstallatie op zorgvuldige en vakkundige wijze te inspecteren en keuren.

Zoals u in de kolom hiernaast kunt lezen zijn er nogal wat veranderingen rond de EPBD op komst. De belangrijkste voor u is de handhaving. Deze is er eigenlijk nooit echt geweest, waardoor de waarde van een EPBD keuring niet goed in zicht is gekomen.

De EPBD is een aanvulling op uw Energie Label, en geeft een heel goed beeld van de efficientie van uw klimaatinstallatie in zijn totaal. Op basis van dit rapport kunt u besluiten om wijzigingen aan te (laten) brengen, die ervoor zorgen dat u naast een beter Energie Label, ook geld kunt besparen op uw inpandige klimaat, zonder aan comfort in te boeten.

Tijdens de Transitieperiode tot 1 januari 2022 volstaat men met de huidige vertificering, en mogen inspecteurs met een geldig F-Gassen certificaat Cat1, aangevuld met het EPBD A én B deze rapporten opstellen en afmelden. Een EPBD keuring is 5 jaar geldig, dit betekend dat als u nu laat afmelden, u pas over 5 jaar weer aan de beurt bent.

De Inspecteur(s) van B&R Inspectie en Advies BV heeft het certificaat F-Gassen CAT-1, en heeft beide EPBD A en B certificaten. Door zijn jarenlange kennis en ervaring met koel- en klimaatinstallaties kan hij een gedegen EPBD rapport voor u opstellen waarmee u voor de komende 5 jaar voorzien bent en aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Daarnaast heeft u een goed beeld welke stappen er gezet kunnen worden om uw klimaatinstallatie zo efficient mogelijk te maken.

Voor meer informatie over de EPBD en EPBD III kunt u ook contact met ons opnemen via eerder genoemende wegen. Wij staan u graag te woord.

 

10 maart 2020

Per deze datum is de wet- en regelgeving rond de EPBD gewijzigd en vervangen voor de EPBD III.

Inhoudelijk betekend dit het volgende:

  • Naast koelmachine wordt ook gekeken naar de afgifte- en distributie-systemen van de klimaat -installatie.
  • Naast de EPBD voor koelmachines komt er nu ook de EPBD voor verwarmings- installaties.
  • De ondergrens wordt verhoogd voor koeling naar 70kW koelvermogen, voor verwarming is hij ook op 70kW vastgesteld.

1 januari 2022

Per deze datum zal de nieuwe manier van keuren en rapporteren van kracht gaan, tot die tijd is een transitie periode ingelast, om opleidingen en certificering te verzorgen. Tevens zal de tot nu toe ontbrekende handhaving worden geïnstrueerd en geautoriseerd. In beginsel zal de handhaver alleen controleren en sommeren.

1 januari 2024

Vanaf deze datum zal de handhaver ook gaan sanctioneren bij ontbreken van een geldige EPBD afmelding.