Aanbevolen links

 

B&R Inspectie en Advies BV denkt graag met u mee. Hier vind u een overzicht met links naar websites waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn.

NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag.

http://www.nen.nl/

VCA

Het Centraal College van Deskundigen VCA is verantwoordelijk voor (het beheer van) het VCA-systeem. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is juridische eigenaar van het VCA-systeem en stelt het CCVD-VCA in staat optimaal te functioneren.

http://www.vca.nl/

SCIOS

SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, zijnde stookinstallaties en elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

http://www.scios.nl/

KIWA

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hoog gekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken.

http://www.kiwa.nl