B&R Inspectie en Advies

Wetgeving rond EPBD

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact
  • Offerte binnen 24 uur

Nieuws Wetgeving rond EPBD

Wetgeving rond EPBD

Eerste boetes reeds aan vastgoedeigenaren uitgedeeld in 2017

In de wetgeving rond de EPBD, waarin ook de energielabeling van utiliteitsgebouwen is vastgelegd, is genoemd dat bij mutaties of transacties van verkoop en verhuur van of aan het gebouw, een pand moet zijn voorzien van een geldig Energielabel, en dat ontbreken daarvan kan worden gesanctioneerd. Het energielabel is echter al sinds 2015 verplicht bij elk transactiemoment, maar we zien toch dat hieraan niet altijd gehoor wordt gegeven.

Op 19 oktober 2017 kwam de ILT (Inspectie voor Leefomgeving en Transport) met een bulletin dat de eerste sancties aan vastgoedeigenaren zijn uitgedeeld. In 2016 heeft de ILT inspecties aangekondigd in de sector, waarbij verschillende afwijkingen zijn geconstateerd. De ILT heeft de verkopen van juli en augustus 2016 tegen het licht gehouden en daarbij afwijkingen geconstateerd. In de daarop volgende periode zijn in totaal voor een bedrag van €.75,000,- aan boetes opgelegd. De hoogste boete bedraagt ruim €.10.000,-.

Bij dit onderzoek is gekeken naar verkopers die tenminste 5 transacties hebben verricht waarbij het Energielabel ontbrak bij één of meerdere transacties. Het laat zich dan ook aanzien dat in de toekomst dus ook verkopers die slechts één gebouw verkopen of verhuren zonder definitief label beboet kunnen worden. In tegenstelling tot de particuliere woningmarkt, waar de energielabelplicht bij transacties ook geldt, geeft de ILT niet eerst een waarschuwing.

De boete voor het ontbreken van een label bij bedrijfspanden kan oplopen tot €.20.250,- Om hoge boetes te voorkomen is het verstandig om tijdig een energielabel te laten opstellen. Om deze labels op te stellen dient een inspecteur gecertificeerd en gediplomeerd te zijn, daarnaast dient het label door een gecertificeerd en geregistreerd bedrijf af te worden gemeld bij het RVO.nl. B&R Inspectie en Advies BV te Katwijk aan Zee heeft de gecertificeerde en kundige mensen in ons team die u kunnen voorzien van een deugdelijk en accuraat energielabel. Daarnaast is B&R Inspectie en Advies BV KIWA gecertificeerd om ook uw label af te melden in de database van RVO.nl

Het Energielabel op laten stellen is aanzienlijk goedkoper dan een boete!

Zie voor meer informatie ook het bericht uit 2017, van de ILT:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/nieuws/2017/10/19/boetes-voor-verkoop-utiliteitsgebouwen-zonder-energielabel