KWALITEITSSYSTEEM

 

Kwaliteit is het voldoen aan de eisen welke de klant stelt en voldoen aan de regelgeving die geldt voor het product. De meest beproefde hulpmiddelen om dit te realiseren is een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001, SCIOS of BRL 6000.

NEN-EN-ISO 9001 is een certifcatieregeling die niet specifiek is voor een marktsegment. NEN-EN-ISO 9001 een mondiale standaard voor kwaliteitsbeheersing. De SCIOS-Certificatieregeling voor Onderhoud en Inspectie aan Stookinstallaties is de nationale richtlijn voor het systeemcertificaat SCIOS. SCIOS is gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 met enkele specifieke aanvullingen.

In 2000 is er een nieuwe certificering voor installatiebedrijven opgezet onder de naam BRL 6000. Het verschil met de oude waarborg criteria is dat de BRL 6000-criteria de mogelijkheid bieden tot publiekrechtelijke erkenning in relatie tot het bouwbesluit. Installateurs die voldoen aan de BRL 6000-criteria kunnen nu in aanmerking komen voor het nieuwe KOMO-INSTAL-procescertificaat. Als houder van het KOMO – INSTAL – procescertificaat kunt u aantonen dat de installaties die u oplevert voldoen aan het bouwbesluit.

Medewerkers van B&R beschikken naast technische expertise (SCIOS) ook over opleidingen opgebied van kwaliteit (lead-auditor) en veiligheid (MVK). Vanwege deze gecombineerde opleidingen worden zij door certificerende instellingen regelmatig ingezet voor het uitvoeren van audits opgebied van deze aandachtsvelden. B&R kan u van dienst zijn bij het opzetten en bij het onderhouden van zo’n systeem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J.A.M. (Johan) van Veen via het volgende telefoonnummer: 071-4016011 of 06-53818319.