Verplichte EPBD- airconditioning inspectie

 

De verplichte inspectie van airconditioning-systemen is zoals genoemd de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.

Doel: 20% minder CO2-uitstoot in 2020 door energiebesparing. Met een optimaal afgesteld airconditioningsysteem wordt er al snel 10% tot 30% bespaard op de jaarlijkse energiekosten voor koeling.

Deze inspecties moeten, zoals aangegeven in de Staatscourant (Onderdeel E, artikel 7c pagina 30), worden uitgevoerd op een onafhankelijke wijze. De inspecties zullen door gecertificeerde deskundigen worden uitgevoerd. Deze deskundigen zijn EPBD-A en/of EPBD-B inspecteur.

Wij hebben de kennis en de juist opgeleide mensen in huis. Daarom bent u bij B&R Inspectie en Advies BV aan het juiste adres voor die onafhankelijke en deskundige inspectie!

Vanuit de wetgeving moeten gebouwbeheerders / gebouweigenaren, of de gebruikers (afhankelijk van de situatie), eens in de 5 jaar hun airconditioningsystemen laten keuren.
Dit geldt dus voor gebouwen met airconditioningsystemen met een totaal, op gebouwniveau, opgesteld nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met de handhaving van de voorschriften t.a.v. de keuring van airconditioningsystemen. Zij kunnen, op grond van artikel 120b van de Woningwet, bij overtreding van de voorschriften een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Klasse 1; EPBD-A
Gebouwen met airconditioningsystemen van:
12 kW tot 45 kW
Bouwjaar ouder dan 1 december 2003:
Moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn!
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
Moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn!

Klasse 2; EPBD-B
Gebouwen met airconditioningsystemen van:
45 kW tot 270 kW
Bouwjaar ouder dan 1 december 2003:
Moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn!
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
Moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn!

Klasse 3; EPBD-B
Gebouwen met airconditioningsystemen groter dan: 
>270 kW
Bouwjaar ouder dan 1 december 2003:
Moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn!
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
Moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn!


Na een EPBD-Inspectie beschikt de eigenaar / beheerder over een keuringsrapport van zijn klimaatinstallatie. Hierin staan ook de adviezen mocht de installatie of het beheer ervan verbetering verdienen. Tevens staan er, indien van toepassing, ook adviezen in om de installatie aan te passen waardoor deze:

  • Energiezuiniger wordt; (doelstelling 20% minder CO2 uitstoot)
  • Leidt tot minder energiegebruik, dus lagere energienota; (10-30%)
  • Minder storingsgevoelig wordt; (5-30%)
  • Het klimaat in het gebouw optimaal houd.

Europese wijziging in EPBD Wetgeving

Sinds 9 juli 2018 is de Europese Wetgeving over de EPBD inspectie gewijzigd op een aantal fronten, waaronder de op gebouwniveau geldende 12kW-grens voor een verplichte aircokeuring; deze is verhoogd naar 70 kW. De EU-lidstaten hebben tot 10 maart 2020 om deze wijzigingen door te voeren. Echter, een lidstaat mag er ook voor kiezen om de grens van 12kW te handhaven, want strengere eisen stellen mag.

Dit is een Europese Wetgeving en nog geen Nederlandse Wetgeving. Nederland heeft dus besloten om vooralsnog de strengere norm van 12kW te hanteren. Als er wijzigingen zijn dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via onze nieuwsbrief.

Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen! Aanmelden